28 września 2018

Zarządzenie Nr 87/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”, stanowiący załącznik do zarządzenia w sprawie  ustalenia  Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

regulamin-konkursu-mjpii
Data: 2021-07-21, rozmiar: 123 KB