19 kwietnia 2019

Zarządzenie dotyczące dnia 2 maja 2019 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.

– 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej,
– dzień 11 maja 2019 r. został ustalony dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.