19 maja 2022

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 31 maja 2022 roku o godz. 9.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 26 maja 2022 roku do godz. 15.30 na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail.

Osoba wytypowana do pracy w komisji zostanie o tym powiadomiona.