8 lipca 2021

Zaproszenie na naradę dyrektorów związaną z inauguracją roku szkolnego 2021/2022.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie podlaskim

 

Zapraszam Państwa do udziału w wideokonferencji poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2020/2021 oraz zadaniom do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r., godz. 10.00.

Program wideokonferencji:

  1. Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty.
  2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.
  3. Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022.
  4. Zmiany w prawie oświatowym.
  5. Sprawy różne.

Link do spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.

 

 

Łączę wyrazy szacunku
Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty
/podpisany cyfrowo/