14 marca 2023

Zaproszenie do udziału w Światowym Tygodniu Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, biblioteki publiczne i inne placówki oświatowo-wychowawcze do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej: Global Money Week (GMW)- Światowy Tydzień Pieniądza.

Światowy Tydzień Pieniądza jest organizowany co roku przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej działającą przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Koordynatorem kampanii w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości finansowej oraz postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych.

Tegoroczna edycja Światowego Tygodnia Pieniądza odbędzie w dniach 20-26 marca 2023 r. Jej hasłem przewodnim jest Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość).

Warunkiem uczestnictwa w kampanii jest zaplanowanie i realizacja minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Przy wyborze form działania można skorzystać z propozycji programowej przygotowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, inne instytucje lub przygotować własną inicjatywę.

Propozycja programowa UKNF to 13 bezpłatnych webinariów dla uczniów i nauczycieli, których wykaz dostępny jest na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week/oferta_programowa

Więcej informacji o Światowym Tygodniu Pieniądza oraz zasady uczestnictwa w przedsięwzięciu znajduje się na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week