9 czerwca 2022

Zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie czynników kształtujących krajobraz oraz potrzebę zwiększenia dbałości o otoczenie, w którym żyjemy.

Szanowni Państwo!

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS) po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szczególną uwagę zwraca na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam
w pełni”.

Poprzez wskazanie tematu organizatorzy pragną podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie różnych czynników kształtujących krajobraz oraz zaakcentować potrzebę większej dbałości otoczenia wśród którego żyjemy. W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się do różnych podmiotów z prośbą o promowanie idei Dnia Krajobrazu, organizowanie wydarzeń, podejmowanie działań w celu poprawiania jakości krajobrazów w Polsce.

Wszelkie aktualizacje dotyczące działań związanych z obchodami Dnia Krajobrazu będą publikowane na podstronie poświęconej obchodom Dnia Krajobrazu 2022:

https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2022.

Zachęcamy do udziału w akcji.