8 września 2023

Zaproszenie do udziału w Dniu Krajobrazu 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Doceń lokalność!”.

Obchody wydarzenia pod taką domeną stanowią doskonałą okazję do promowania wartości krajobrazów nam towarzyszących, a jednocześnie krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Mając na uwadze, iż Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w tym roku GDOŚ pragnie zwrócić szczególną uwagę na elementy krajobrazu kulturowego obecne w naszych najbliższych okolicach – chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, aleje, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów i wiele innych obiektów, które mogą okazać się prawdziwymi unikatami wartymi uznania.

Więcej informacji na temat tegorocznych obchodów znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu