26 października 2021

Zapraszamy do udziału w ankiecie PZLA

Polski Związek Lekkiej Atletyki w ramach realizacji projektu europejskiego „Athletics 4 Health” (w ramach programu Erasmus+) opracował ankiety dotyczącej pozyskania informacji o lekcjach wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.

„…Chcemy dowiedzieć się dowiedzieć m.in. jak wygląda baza sportowa w szkołach, czy przy szkołach działają kluby sportowe oraz jakie zajęcia sportowe są najpopularniejsze na lekcjach wychowania fizycznego(…) Mamy nadzieję, że zrealizowane ankiety pomogą nam w wypracowaniu najlepszego modelu zajęć sportowych w oparciu o lekkoatletykę dla dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej.” (z listu Wiceprezesa PZLA Sebastiana Chmary do Podlaskiego Kuratora Oświaty).

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do udziału w ankiecie.

Link do ankiety https://forms.gle/pGsBghvKuJXQBKQ48