27 października 2021

Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnej platformy edukacyjnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika stworzył darmowe, nowoczesne narzędzie edukacyjne – konsument.edu.pl. Jest to symulator portalu społecznościowego, w którym można doświadczyć 10 zagrożeń realnie spotykanych w internecie, m.in. oszustwa zakupowego, wyłudzenia kodu BLIK, kradzieży tożsamości, oszustwa finansowego czy fałszywej zbiórki charytatywnej. Celem symulatora jest kreowanie prawidłowych zachowań i nawyków w internecie.

Platforma edukacyjna Konsument.edu.pl została przygotowana z myślą o nauczycielach informatyki, podstaw przedsiębiorczości czy wiedzy o społeczeństwie, nawiązując do obowiązującej podstawy programowej. Z platformy-symulatora można skorzystać także w ramach godzin wychowawczych, zajęć dodatkowych czy warsztatów.

Na platformie/portalu udostępnia się film wprowadzający oraz szczegółowe scenariusze zajęć opracowane przez ekspertów. Zawierają m.in. cele, metody, materiały pomocnicze, propozycje przebiegu lekcji oraz testy wiedzy.

Edukacja konsumencka oraz rozwijanie kompetencji społecznych w tym obszarze ma fundamentalne znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży na rynku w przyszłości.

Polecamy i zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy zajęć edukacyjnych

Wejdź na konsument.edu.pl >>>