23 grudnia 2021

Zakończenie akcji ,,Lekcja o Funduszach Europejskich”

Uprzejmie informujemy, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”. Jej organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Akcja trwała przez blisko 3 miesiące od września do listopada 2021 roku. Do akcji zaproszono uczniów i nauczycieli szkół podstawowych klas 6-8 z Polski Wschodniej. Łącznie w akcji wzięło udział 7 600 uczniów, 261 szkół i 275 nauczycieli. Celem „Lekcji o Funduszach Europejskich VI” było zapoznanie uczniów z tematyką rozwoju lokalnego miast oraz możliwościami zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz tego rozwoju. Uczniowie dowiedzieli się jak realnie mogą wpływać na zmiany w swoich miejscowościach. Poznali zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi oraz możliwościami ich wykorzystania.
Lekcjom towarzyszyły atrakcyjne materiały dydaktyczne – film animowany, edukacyjna gra planszowa, broszury informacyjne. Zwieńczeniem akcji był konkurs pt. „Projekt: SZKOŁA!”, w którym nauczyciele wraz z uczniami zgłaszali pomysły na nowe inwestycje w lokalnej lub szkolnej przestrzeni. Nagrodzonych zostało 24 nauczycieli i szkół, które reprezentowali. Szkoły otrzymały nowoczesne monitory interaktywne, zaś nauczyciele czytniki e-book. Z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych prac postanowiliśmy przyznać dodatkowe wyróżnienia czterem szkołom. Otrzymały one atrakcyjne nagrody w postaci pomocnego w pracy dydaktycznej sprzętu elektronicznego.
Nauczyciele i szkoły z województwa podlaskiego wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem – udział wzięły 43 szkoły. Nauczyciele przeprowadzili ponad 80 lekcji i dotarli z przekazem do ponad 1200 uczniów. W konkursie „PROJEKT: SZKOŁA” nagrody otrzymały następujące szkoły i reprezentujący je nauczyciele:

  • Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki dziękuje za Państwa wsparcie w informowaniu o akcji i zaprasza szkoły do udziału w kolejnych edycjach „Lekcji o Funduszach Europejskich”.