23 maja 2024

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych – współpraca ze szkołami

Mając na uwadze wprowadzenie nowego przedmiotu pn. edukacja zdrowotna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ww. szkół poprzez rozważenie możliwości podjęcia współpracy.

Zakład dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, a także realizuje programy zdrowotne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym związane z edukacją zdrowotną skierowaną do szkół. Ponadto pracownicy prowadzą liczne kursy, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu zdrowego stylu życia. Zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania się z działaniami Ośrodka oraz do odwiedzenia strony internetowej badania Białystok PLUS https://bialystok.plus/ a także obejrzenia filmu w Poznaj Białystok PLUS – badanie kohortowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Współpraca z Zakładem UMB umożliwi wykorzystanie wiedzy, narzędzi oraz doświadczenia w zakresie budowania świadomości zdrowotnej wśród dzieci i uczniów oraz kształtowanie ich postaw w ww. zakresie.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, kierownik prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński, mail: medycyna.populacyjna@umb.edu.pl, tel. 85 686 53 65, ul. Waszyngtona 15b 15-269 Białystok.