15 września 2021

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi
z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

Jest wiele podmiotów, których statutowym zadaniem jest pomoc
w organizacji i wspieraniu projektów w zakresie międzynarodowej wymiany. Jednym z nich jest Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc
w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Organizacja PNWM powołana została przez rządy RP i RFN
w 1991 r.

Wobec wyzwań czasu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów
i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa.

PNWM oferuje ponadto dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych on-line i/lub w formie hybrydowej. Szkoły mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, zaangażowanie trenera on-line bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą PNWM pod adresem www.pnwm.org.