20 czerwca 2024

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Człowiek twórcą historii

W dniach 17-20 września 2024 roku Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem „Człowiek twórcą historii”.

Wydarzenie, którego tradycja sięga końca XIX wieku odbywa się co 5 lat i stanowi najważniejsze spotkanie polskich historyków. Powszechny Zjazd Historyków Polskich skupia na swych obradach: uczonych, nauczycieli, archiwistów, muzealników, młodych adeptów historii, studentów i doktorantów, popularyzatorów historii oraz jej miłośników.

Najbliższy Zjazd odbędzie się w Białymstoku. W czasie tegorocznych obrad jednym z dyskutowanych problemów będzie „Dydaktyka historii w czasach zmian i wobec zmian”. Projektowany panel będzie odnosił się do sytuacji, w której znalazła się szkoła i nauczyciele w ciągu ostatnich około 50 lat. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno stanu wiedzy historycznej, jak i jej przekazu, a także postawy filozoficznej i etycznej wobec stałych zmian, których doświadczali i doświadczają nauczyciele i uczniowie.

Szczegółowe informacje na temat zjazdu znajdują się na stronie https://zjazdhistorykow.pl/