20 kwietnia 2023

XVI konkurs plastyczny ,,Mój pamiętnik”

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku już po raz szesnasty organizuje Konkurs
Plastyczny pn. „Mój pamiętnik” inspirowany twórczością wybitego artysty Ludomira
Sleńdzińskiego. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy
malarskiego pamiętnika artysty i stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu.
Tym razem Konkurs odbywa się pod hasłem „Mój pomysł na ścianę – projektujemy
murale”, a uczestnikom proponujemy wykonanie projektu dekoracji ściennej dowolnego
obiektu architektonicznego.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z całego kraju oraz ośrodków polonijnych na
Litwie i Białorusi, a także do uczestników placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Prace
laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w hali Wydziału Architektury
Politechniki Białostockiej, wydany zostanie także katalog prac nagrodzonych. Przedsięwzięcie objęte
jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, a także wspierane przez Fundację na
Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
https://galeriaslendzinskich.pl/pl/ogloszenia/14-julliet-em-festival.html