26 sierpnia 2021

XII edycja programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku szkolnym 2021/2022 realizuje kolejną edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Celem programu jest podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży w jaki sposób mogą chronić dane osobowe w realnym i w cyfrowym świecie. Jego realizacja obejmuje dwa etapy. Najpierw nauczyciele, podczas dwudniowego szkolenia, poszerzają swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, a następnie upowszechniają ją wśród uczniów.

Więcej informacji o programie na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/p/tdts.