4 sierpnia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym
Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem
jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Zachęcamy Państwa Dyrektorów do zapoznania się z wytycznymi oraz ich upublicznienia
na stronach internetowych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022.

Załącznik: Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021