1 marca 2024

Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Wszystko o lesie”

Zakończył się w I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficznym „Wszystko o lesie”,
którego ideą było uczczenie Jubileuszu 100-lecia organizacji Lasów Państwowych, a także
upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o środowisku przyrodniczo-leśnym oraz rozwijanie
poczucia troski i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
W ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa uwzględniła pomysłowość przedstawienia
tematu, przekaz społeczny, zgodność prac z tematem, a także ich estetykę, oryginalność,
technikę i sposób wykonania.
Do Nadleśnictwa Dojlidy wpłynęło łącznie 178 prac konkursowych, spośród których
nagrodzono łącznie 82 prace (w tym 51 prac plastycznych i 31 fotograficznych).

Wyłoniono 37 laureatów konkursu, w tym:
I miejsce – 18 dzieci (w tym 2 prace zbiorowe),
II miejsce – 17 dzieci (w tym 2 prace zbiorowe),
III miejsce – 16 dzieci (w tym 1 praca zbiorowa).

Wyróżnienie otrzymało 45 prac konkursowych, w tym 27 prac plastycznych i 18
fotograficznych.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu zostały opublikowane na stronie
Nadleśnictwa Dojlidy: https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w dniach 25 lub 26 kwietnia 2024 r.
o godz. 1100 na terenie Szkółki Leśnej Orzechówka, adres Ponikła 52. Ostateczna data
wydarzenia zostanie przekazana szkołom pocztą elektroniczną ok. 15 kwietnia 2024 r.