5 czerwca 2024

Wyniki I etapu III edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że Wojewódzka Komisja Konkursowa III edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, złożona z przedstawicieli Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dokonała weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej zgłoszonych prac konkursowych. Wynikiem prac ww. Komisji było wyłonienie dwóch finalistów szczebla wojewódzkiego, którzy przeszli do dalszego, II etapu konkursu tj. etapu ogólnopolskiego.

Finalistami I etapu III edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”,  zostali:

  • Rafał Kołakowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach,
  • Nela Bikowska, uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łomży.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za zaangażowanie w wykonanie prac konkursowych i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

Załączniki

FINALIŚCI
Data: 2024-06-05, rozmiar: 226 KB