6 kwietnia 2023

Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego

Szanowni Państwo
Pedagodzy specjalni
przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych
w województwie podlaskim

 

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję pt. „Współpraca celem do osiągnięcia sukcesu – nowa rola i zadania pedagoga specjalnego” skierowaną do pedagogów specjalnych z przedszkoli, szkół podstawowych i  ponadpodstawowych województwa podlaskiego

Głównym celem spotkania jest wskazanie roli i zadań pedagoga specjalnego  jako odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży oraz wskazanie możliwości współpracy pedagoga specjalnego z różnymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę i znaczenie tej współpracy.
Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. (środa) w godz. od 10.00 do 13.00  w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona (50). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do rejestracji: https://rejestracja.kuratorium.bialystok.pl

Osoby zarejestrowane otrzymają przypomnienie o wydarzeniu.

Osoby odpowiedzialne za organizację  konferencji  Wydział Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Szkół Specjalnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Danuta Sutkowska – tel. 85 748 48 22, Beata Ewa Wielgat – tel. 85 748 48 42, Karina Anna Smaka – tel. 85 748 48 22

Program:

 1. Otwarcie konferencji
  2.     Idea  działania pedagoga specjalnego jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby dzieci i młodzieży – Beata Rola – konsultanta ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz pracownik naukowy w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  3.     Zadania pedagoga specjalnego w praktyce – Emilia Wojdyła – W latach 2009-2013 Radca Ministra, Z-ca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans edukacyjnych w MEN; współautorka zmian systemowych w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ekspert ORE
  4.     Przerwa
  5.     Współpraca pedagoga specjalnego z różnymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę i znaczenie tej współpracy – Anna Gawryluk – doradca metodyczny kształcenia specjalnego w MODM w Białymstoku, pedagog w SOSW w Białymstoku, ekspert edukacji włączającej w SCWEW (Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju w WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)
  6.     Co mnie najbardziej nurtuje – pytania i odpowiedzi do prelegentów
  7.     Zakończenie konferencji