11 października 2021

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 11 października br. w  Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się pierwsza część wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego. Podczas uroczystości zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podlaski Kurator Oświaty, Beata Pietruszka, składając życzenia nauczycielom, podziękowała im za serce, jakie wkładają w pracę z uczniami. Podkreśliła, że bez tej pasji i zaangażowania nie byłoby dobrych nauczycieli, a patrząc dziś na salę jest ich wielu. Mówiła o tym, że zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym, jest służbą publiczną i dlatego tym bardziej nauczyciele powinni być doceniani za trud pracy, a zwłaszcza w tym trudnym okresie nauki zdalnej. Gratuluję Państwu odznaczeń, nagród i życzę przede wszystkim zdrowia, ale też wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – zwróciła się do zgromadzonych. 

Minister Dariusz Piontkowski zwracając się do nauczycieli również podkreślił ich zaangażowanie w okresie nauki zdalnej. Okres pandemii uświadomił wszystkim jak ważną rolę odgrywa szkoła i nauczyciele. Rodzice zauważyli, jak dużą wiedzę przekazujecie Państwo ich dzieciom. Wyraził również nadzieję, że ten rok szkolny będzie przebiegał w warunkach stacjonarnych. Pogratulował wszystkim wyróżnionym nauczycielom, podziękował za pracę i zapewnił, że ministerstwo podejmuje starania, by odbywała się ona w jak najlepszych warunkach.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 347 nauczycieli i pracowników oświaty województwa podlaskiego otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Podlaskiego Kuratora Oświaty.