17 października 2022

Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku zapraszają do udziału w przeglądzie solistów, duety, zespoły oraz chóry ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek pozaszkolnych województwa podlaskiego. Głównym przesłaniem przeglądu jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór. Utwór może być wykonany a cappella z towarzyszeniem instrumentu lub wykorzystaniem półplaybacku (podkład muzyczny). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 3 listopada 2022 roku.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79A.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://mdk.bialystok.pl/index.php/muzyka/3662-wojewodzki-przeglad-piesni-patriotycznych-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej