2 września 2021

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022.

Zgodnie z tradycją, pierwszego września wojewódzka uroczystość rozpoczęła rok szkolny 2021/2022 . W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. parlamentarzyści, wojewoda podlaski, biskup łomżyński, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Pana Dariusza Piontkowskiego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej (…)To był okres, w którym nie można było przyznawać się do polskiego patriotyzmu, było bardzo mocno ograniczone szkolnictwo. Nauczyciele, którzy chcieli wychowywać dzieci w duchu polskości, narażali własne życie, prowadząc tajne nauczanie. Dziś doceńcie to, że możecie uczyć się w normalnych warunkach w polskiej szkole – zwrócił się do uczniów wiceminister. Wyraził również nadzieję, że rozpoczynający się właśnie rok szkolny będzie odbywał się w tradycyjnej formule.

Uczestnicy inauguracji obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez  uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz zespół Harmonica, działający przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.