14 lutego 2022

WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii- II edycja programu

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił inaugurację II edycji programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 36 mln zł. Podczas konferencji prasowej z udziałem szefa MEiN zaprezentowano wyniki badań z poprzedniej edycji przedsięwzięcia. Pokazują one negatywne skutki nauki zdalnej – wzrost wskaźnika masy ciała uczniów, a także spadek wytrzymałości biegowej, wydolności krążeniowo-oddechowej. W poprzedniej edycji programu wzięło udział 120 tys. uczniów. Utworzono ponad 9 tys. Sport Klubów w całej Polsce, a w ramach ich działalności przeprowadzono 180 tys. godzin zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Przeszkolonych zostało ponad 31 tys. nauczycieli.

Informacja –komunikat dotyczący II edycji programu „WF z AWF” znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wf-z-awf–aktywny-powrot-uczniow-do-szkoly-po-pandemii–inauguracja-ii-edycji-programu-mein-i-awf2.

Zapraszamy do udziału.