21 stycznia 2022

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”

Organizatorami konkursu ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” są: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie ,,Rodzina  byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” i  Miasto Ruda Śląska.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie dwóch utworów: jednego wiersza oraz jednego fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbruck. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronach:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/w-kregu-poezji-i-prozy

https://www.facebook.com/wkregupoezjiiprozy