11 maja 2022

VII Wojewódzki Przegląd Musztry

„VII Wojewódzki Przegląd Musztry”

 

 Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczyciel, uczniów oddziałów przygotowania wojskowego oraz klas realizujących  innowację pedagogiczną
tzw. „klas mundurowych”  ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego

do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”.

a) etap szkolny: do 03.06         –  (we własnym zakresie)
b) etap wojewódzki :  14.06            – Ciechanowiec  (Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych  w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8).

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał.nr. 1 do Regulaminu zawodów poprzez przesłanie jej na adres internetowy: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl  do dnia 03.06.2022r.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami w formie papierowej (oryginały) opiekunowie
są zobowiązani dostarczyć organizatorowi na odprawie przed zawodami.

 Materiały do pobrania:       
1) Regulamin „VII Wojewódzkiego Przeglądu Musztry klas mundurowych”
2) Karta zgłoszenia do zawodów