31 grudnia 2021

VI Ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

VI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem”
pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci
i młodzieży, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, a także upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Informacje o konkursie dostępne na stronie organizatora:

https://sp29.czest.pl/ogolnopolski-konkurs-bezpieczny-internet-dzialajmy-razem-2/