22 września 2021

VI obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”.

Ideą Dnia Krajobrazu w 2021 roku jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej. Spełniają ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur.

Aktualne informacje o obchodach będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2021.