8 marca 2023

VI Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz szósty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i  niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Mile widziane będą prace konkursowe nawiązujące swą treścią do historii regionu, historii rodziny lub wzbogacone o dotąd niepublikowane źródła. Celem konkursu jest odkrywanie wartości i bogactwa dziedzictwa narodowego, jakim są źródła historyczne, będące świadectwem historii narodu, regionu, a zwłaszcza losów własnej rodziny.

Prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

 1. Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
  1. kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  2. kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
  3. kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
  2. kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat
  3. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

Więcej informacji w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/archiwa/dzialalnosc-naukowa-i-p/konkursy/178617,VI-Edycja-Konkursu-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy-zglosze.html

Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły prac (do 10 prac z każdej kategorii konkursowej): do dnia 4 kwietnia 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 czerwca 2023 r.

Konkurs został wpisany do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i  Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.