2 sierpnia 2022

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Narodowe Centrum Kultury po raz piąty rozpoczyna nabór do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU. Konkurs obok niewątpliwych walorów edukacji w zakresie znajomości i poszanowania Hymnu Narodowego oraz polskich pieśni hymnicznych, wdraża również uczniów do poprawnego praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego.

Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Więcej informacji o konkursie (regulamin, warsztaty dla nauczycieli) można uzyskać na stronie internetowej: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu.