2 czerwca 2021

Uroczystość nadania sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Nadanie imienia i sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

W dniu 31 maja 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru. Na patrona wybrano polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla – Henryka Sienkiewicza.

W uroczystości Podlaskiego Kuratora Oświaty reprezentowali: Barbara Buraczewska – Wicekurator, Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego i Eugeniusz Mróczyński starszy wizytator.

Spotkanie uświetnił koncert chóru Białostockiej Akademii Rodziny, a wspomnieniami  z 15 letniej historii Centrum uczestnicy mogli się podzielić podczas spotkania okolicznościowego.