16 listopada 2022

Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”

 

Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”

 Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbyło się 9 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W gali udział wzięli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, I wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, wicekurator oświaty Barbara Buraczewska, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk, pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022 Małgorzata Mitura, pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie – autorzy prac plastycznych i prezentacji multimedialnych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. Uroczystość prowadził Krzysztof Henryk Ostrowski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Konkurs plastyczny i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” był realizowany w ramach projektu Wojewody Podlaskiego pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”. Sfinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Organizatorem konkursu był Wojewoda Podlaski,a realizatorem Podlaski Kurator Oświaty.

W pierwszej części uroczystości pani kurator Beata Pietruszka przypomniała,
że przedmiotem konkursu było – zgodnie z kategorią wiekową – wykonanie przez ucznia pracy plastycznej albo prezentacji multimedialnej na temat procesu odzyskiwania niepodległości i budowy niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej,a w przypadku prezentacji uwzględniającej także kształtowanie się administracji polskiej na terenie województwa podlaskiego. Poinformowała, że na konkurs plastyczny wpłynęły 744 zgłoszenia. Wśród nich były 463 prace uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 269 prac uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 2 prace uczniów szkoły ponadpodstawowej i 10 prac bez metryczek wskazujących na klasę, której uczniem jest autor pracy. Na konkurs na prezentację multimedialną wpłynęło 90 zgłoszeń, z czego 56 dotyczyło uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, a 34 uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Następnie pani kurator przypomniała skład komisji konkursowej, której przewodniczył dr Tadeusz Andrzej Mosiek, a także podziękowała jej członkom za trud włożony w przeprowadzenie konkursu. Poinformowała, że stosownie do regulaminu konkursu komisja na drodze dyskusji dokonała oceny poszczególnych prac konkursowych zakwalifikowanych do konkursu i zdecydowała o przyznaniu nagród i wyróżnień w obu kategoriach wiekowych konkursu plastycznego oraz w przypadku konkursu na prezentację multimedialną w kategorii szkół ponadpodstawowych. W konkursie na prezentację multimedialną w kategorii uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej komisja przyznała wyróżnienia.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił uwagę na wielką popularność konkursu. Zsumowany wysiłek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku – mówił – świadczy o niesamowitym zaangażowaniu w ten projekt. Cieszę się, że tak dużo osób skupiliśmy wokół idei konkursu, sprawy niepodległości, najistotniejszej dla naszego życia zbiorowego – podkreślił. Jak zaznaczył –mamy dług wobec osób walczących o wolność oraz zobowiązanie, by dbać o dobro Ojczyzny, pielęgnować pamięć o jej bohaterach oraz przypominać młodym pokoleniomo naszej historii. Wskazał, że prace laureatów konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” są dowodem na to, iż młode pokolenie Polaków ma swój czynny wkład w tworzenie naszej tożsamości narodowej.

Uroczystość upiększyły piosenki patriotyczne w artystycznym wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. W trakcie gali można było obejrzeć prezentację multimedialną „Kolno w drodze do Niepodległości”, której autor – Maciej Bagiński, uczeń kl. IIIa I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie – zajął I miejsce w kategorii prezentacji multimedialnych na poziomie szkół ponadpodstawowych.
Po zakończeniu uroczystości można było zapoznać się z wystawą nagrodzonych
i wyróżnionych prac plastycznych. Dla uczestników zorganizowano także poczęstunek.