7 sierpnia 2023

Uroczyste podpisanie umów z organami prowadzącymi szkoły które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 roku.

Dnia 7 sierpnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organami prowadzącymi szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W spotkaniu uczestniczyli p. Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz p. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 38
organów prowadzących dla 54 szkół na ogólną kwotę 1 740 948,00 zł.

Wykaz szkół które otrzymały dofinansowanie w ramach ww. programu w 2023 roku znajduje się pod adresem:

szkoly-i-organy-prowadzace/programy-rzadowe

Wspólne zdjęcie wszystkich obecnych na konferencji Wspólne zdjęcie wszystkich obecnych na konferencji Podlaski Kurator Oświaty i Sekretarz Stanu Dariusz Piontkowski na tle flag Polski Burmistrzowie i Wójtowie różnych gmin województwa podlaskiego Sekretarz Stanu Dariusz Piontkowski na tle flag Polski Burmistrzowie i Wójtowie różnych gmin województwa podlaskiego