24 lutego 2023

Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane w roku szkolnym 2022/2023.

Minister Edukacji i Nauki kontynuuje realizację zadań wynikających z podpisanego w 2016 r. Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Biorąc pod uwagę ponad 40-letnią tradycję organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zwracamy się z prośbą do Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji wśród nauczycieli i uczniów oraz zachęcenie uczniów do udziału w Turniejach.

Szczegółowe informacje i komunikaty[1] głównego organizatora – Polskiego Związku Motorowego są dostępne pod adresem https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

W załączeniu pismo Przewodniczącego WKOT Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Białymstoku Pana Jerzego Poznańskiego.

[1] W tym Komunikat nr 3/2019 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 15.11.2019 r. dotyczący obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 regulaminów turniejów.

Załączniki