18 maja 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja 2021 można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki