18 listopada 2021

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów – warsztaty

Warsztaty „Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na bezpłatne warsztaty „Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów”. Ich celem jest przygotowanie dyrektorów szkół do działań koncentrujących uwagę nauczycieli na jakości uczenia się uczniów. Adresatami szkolenia są dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zainteresowani skutecznymi działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się uczniów, dzielenia się z nauczycielami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Początek warsztatów: 8 grudnia 2021 r., godz. 10.30. Czas trwania: 2 sesje x 90 minut efektywnej pracy, z przerwą kawową.

Prowadzący: dwóch trenerów, dyrektorów praktyków, realizujących we własnych szkołach programy rozwojowe CEO.

Więcej informacji, w tym rejestracja:

https://www.cen.bialystok.pl/oferta-kadra-kierownicza/szczegoly/3104/szkolne-przywodztwo-skoncentrowane-na-uczeniu-sie-uczniow