5 września 2022

Szkolenie dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

Szkolenie dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VI edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci pt. „Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne.

Szkolenie odbędzie się 22 października 2022 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu, najnowsze wydawnictwo Muzeum, a także pakiet towarzyszący.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2022 r. Dodatkowych informacji udzielimy pod numerem 81 710 28 27. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do informacji o wydarzeniu:

https://www.majdanek.eu/pl/news/zaproszenie_do_udzialu_w_vi_edycji/1572