13 lipca 2022

Szkolenia z zakresu edukacji włączającej

Szkolenia z zakresu edukacji włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na szkolenia kadr oświatowych i JST
z zakresu edukacji włączającej. Docelowo do końca sierpnia 2023 roku przeszkolonych ma zostać ponad 28 tys. osób w całej Polsce. Szkolenia te mają nie tylko podnieść kompetencje kadr systemu oświaty, ale również przygotować je do projektowanych nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, planowanych do wprowadzenia ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, nad projektem której prowadzone są aktualnie prace w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Informuję, iż podmiotem realizującym szkolenia z zakresu edukacji włączającej na terenie województwa podlaskiego jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4.
Dane kontaktowe:
tel: 85 732 98 67
email: cen@cen.bialystok.pl