9 maja 2023

Szkolenia w ramach programu ,,Lekcja: Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST realizator projektów grantowych ,,Lekcja: Enter”
zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Grant jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole
oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na
lekcjach.
Szczegółowe informacje: https://lekcjaenter.potest.pl/