25 kwietnia 2022

Szkolenia Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?

W odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby zgłaszane przez nauczycieli uruchomione zostało specjalne szkolenie dla nauczycieli i wychowawców, które może pomóc odpowiednio zareagować na trudne (w tym ekstremalne) przeżycia ukraińskich uczniów. W każdą środę od 16:00 do 19:00 na Platformie Specjalistyczno-Doradczej, utworzonej w ramach programu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na zlecenie MEiN, odbywa się szkolenie „Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?”, prowadzone przez polskiego pedagoga oraz ukraińskiego psychologa.

Podczas szkolenia poruszane są takie zagadnienia, jak:

  • przygotowanie się do reakcji na graniczne sytuacje lękowe,
  • wyzwalanie momentów podwyższonej troskliwości,
  • reagowanie na zachowania obronne uczestników traumatycznego wydarzenia,
  • rytuały i kody kulturowe równoważące ekstremalny stres.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez kalendarium lub sekcję „Chcę wziąć udział w szkoleniu” po wejściu w daną kategorię np. „Jestem nauczycielem-wychowawcą”.

Link do Platformy Specjalistyczno- Doradczej