30 marca 2022

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Towarzystwo Amicus zapraszają dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa podlaskiego wraz z kadrą pedagogiczną na szkolenia pt. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, które realizują na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia objął honorowym patronatem Podlaski Kurator Oświaty.

Szkolenia 45-godz. realizowane będą stacjonarnie i zdalnie, z możliwością wyboru dogodnego terminu uczestnictwa (weekendy).

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli zawiera następujące tematy:

  1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
  2. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej jako baza do planowania i realizacji procesu wsparcia.
  3. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi: moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania DUL , moduł szczegółowy, zróżnicowanie przedmiotowe, zróżnicowanie ze względu na etap edukacji.
  4. Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
  5. Współpraca nauczycieli i specjalistów w oparciu o przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży.
  6. Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek. Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.

Pierwszy zjazd jest realizowany w formie stacjonarnej, z zapewnieniem wszystkim wyżywienia i noclegu w hotelu dla osób z poza Białegostoku.

REJESTRACJA: LINK

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

https://drive.google.com/drive/folders/1cFleE4947Hbf9hDZMWt_b03aiZo0Rs3s

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć pod adresem:

https://www.cen.bialystok.pl     lub   https://www.towarzystwoamicus.pl/projekt-2-10.html

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać pod numerem telefonu:  856537753  lub korespondencyjnie: edukacjawlaczajaca@cen.bialystok.edu.pl