10 czerwca 2022

Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prowadzi nabór do udziału w trzeciej edycji Szkoły Letniej IDMN. Oferta kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii i katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych, a także do studentów historii drugiego stopnia i doktorantów. Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji i Nauki. Partnerem II Szkoły Letniej IDMN jest Polska Fundacja Narodowa.

Przewodnim tematem zajęć tegorocznej Szkoły Letniej jest „Młodzież dla Niepodległej”.
W programie znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego i doświadczonych dydaktyków oraz świadków historii.

Zajęcia odbędą się w dniach 16-19 sierpnia 2022 roku w Pułtusku. Organizator pokrywa koszty pobytu, wyżywienia oraz wycieczki dydaktycznej.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: LINK