8 listopada 2019

Szkoła do hymnu! – wspólne świętowanie

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach, uczestniczył w akcji „Szkoła do hymnu”. Do akcji śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” o godz. 11.11. przystąpiło 20 tys. szkół i placówek oświatowych w kraju i zagranicą, z czego ponad 600 z naszego województwa. W Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach hymn odśpiewało ponad 200 uczniów z klas I-VIII wraz ze swoim nauczycielami i przybyłymi gośćmi.

„Odśpiewanie w szkołach w Polsce hymnu narodowego w ramach akcji „Szkoła do hymnu” to radosne przypomnienie, że Polska jest niepodległa” – powiedział Minister. Zapowiedział, że akcja śpiewania hymnu w szkołach będzie kontynuowana w kolejnych latach. Mówił, że chodzi w niej o przypomnienie wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego, wspólne śpiewanie na znak radości z wolnej ojczyzny, za którą tęsknili nasi przodkowie.

„Szkoła do hymnu” jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji „Rekord dla Niepodległej”, w której wzięło udział ponad 5 milinów uczniów i nauczycieli z ponad 24 tysięcy placówek. Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.