9 czerwca 2022

Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym – materiały informacyjne Głównego Inspektora Sanitarnego

Na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego działającego na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, zwracam się do Państwa Dyrektorów o pomoc w upowszechnianiu załączonych ulotek dotyczących ww. tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m. in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy[1], tj. błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także szczepień przeciwko COVID-19.

Ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych, w tym m. in. podczas regionalnych i lokalnych imprez okolicznościowych, festynów, czy zbliżających się wakacji. To dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa.

 

[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 681.

Załączniki

A4 _ covid-19_pl (003)
Data: 2022-06-09, rozmiar: 379 KB
A4 _ covid-19_ua
Data: 2022-06-09, rozmiar: 374 KB
A4 _ krztusiec_pl
Data: 2022-06-09, rozmiar: 1 MB
A4 _ krztusiec_ua
Data: 2022-06-09, rozmiar: 1 MB
A4 _ odra_pl
Data: 2022-06-09, rozmiar: 771 KB
A4 _ odra_ua
Data: 2022-06-09, rozmiar: 758 KB
A4 _ polio_pl
Data: 2022-06-09, rozmiar: 595 KB
A4 _ polio_ua
Data: 2022-06-09, rozmiar: 589 KB
A4 _ wzw_salmonella_pl
Data: 2022-06-09, rozmiar: 702 KB
A4 _ wzw_salmonella_ua
Data: 2022-06-09, rozmiar: 697 KB