20 kwietnia 2023

Stypendia pomostowe

3 kwietnia 2023 r.  została ogłoszona XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od dwudziestu jeden lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd  18 400 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia.

W roku akademickim 2023/24 blisko 800 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ponad 400 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00.

 „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendia pomostowe znajdują się na stronach internetowych:

www.stypendia-pomostowe.pl

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/