13 lipca 2022

Stypendia motywacyjne 2022 dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zachęca do wzięcia udziału uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego w konkursie stypendialnym.  Stypendia motywacyjne zostaną ufundowane przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek  z załącznikami należy złożyć do 30 września 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: https://romowie.com/post,24,stypendia.html