20 września 2023

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości – informacje dla organu prowadzącego podstawowe szkoły niesamorządowe.

Jesteś organem prowadzącym podstawowe szkoły niesamorządowe?

Złóż sprawozdanie   dotychczasowej realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

 

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości przez podstawowe szkoły niesamorządowe składa organ prowadzący. Jeżeli organ prowadzi więcej niż jedną szkołę to sprawozdanie należy złożyć osobno dla każdej ze szkół.

Sprawozdania należy składać drogą online poprzez wypełnienie formularza do 18 grudnia 2023 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-organy-prowadzace-szkoly-niesamorzadowe