31 sierpnia 2023

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z Przewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki

30 sierpnia br. odbyło się spotkanie Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty z Aleksandrą Horoszko Przewodniczącą RDiM RP przy MEiN, w ramach akcji podsumowującej konsultacje wojewódzkie, jakie odbywały się w ubiegłym roku w całej Polsce z inicjatywy Rady. Podlaskie konsultacje odbyły się 7 listopada 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.
Przewodnicząca RDiM RP przedstawiła raport oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonych konsultacji. Podczas spotkania rozmawiano o potrzebach młodzieży w zakresie zapewnienia zdrowia psychicznego, wzmocnienia aktywizacji uczniów oraz podjęcia działań profilaktycznych związanych z użytkowaniem Internetu.
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do ich zadań należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Dotyczy to szczególnie planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie. W skład Rady wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa.
Na zdjęciu Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty i Aleksandra Horoszko Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki.