17 grudnia 2021

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

W czwartek 16 grudnia br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  odbyło się spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie podlaskim.

W trakcie spotkania pani kurator zasygnalizowała, że w ofercie placówek na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego powinno znaleźć się doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów uczniów, które wynikają z niedostosowania społecznego i z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, a także są związane z powrotem uczniów z edukacji zdalnej do edukacji stacjonarnej. Ponadto omówiono kwestie związane ze współpracą kuratora oświaty z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz funkcjonowanie sieci doradztwa metodycznego.