4 listopada 2022

Seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  o  zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych.

Wiodący temat  planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

W bieżącym roku szkolnym przewidziane są trzy spotkania:

Spotkanie I: Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym- przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania – 25.11.2022 r.

Spotkanie II: Trudności dydaktyczne uczniów na I etapie edukacyjnym – propozycje praktycznych rozwiązań – 24.02.2023 r.

Spotkanie III: Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w  świetle integralnego rozwoju dziecka (fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego) – 21.04.2023 r.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00 – 16.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.11.2022 r. na adres: seminarium22@kul.pl, karta zgłoszeniowa i klauzula RODO w załączniku.

Załączniki

karta uczestnictwa-KUL
Data: 2022-11-04, rozmiar: 17 KB
klauzula_informacyjna_rodo KUL
Data: 2022-11-04, rozmiar: 115 KB