27 czerwca 2022

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – podpisanie umów.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku podpisano umowy na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty poinformowała, że do tej pory, w latach 2019-2022, z programu skorzystało 68 szkół na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych Dziś podpisujemy umowy, w ramach których siedemnaście szkół z naszego województwa otrzyma dofinansowanie. Będzie ono na poziomie 1 150 tysięcy złotych.

Jak podkreślił obecny na spotkaniu Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki od kilku lat trwa proces odtwarzania zlikwidowanych stołówek i kuchni szkolnych Z punktu widzenia rządu ważne jest, aby dzieci mogły spożywać zdrowy, ciepły, świeży posiłek bezpośrednio w szkołach (…) wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek-maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków- maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

W roku 2022 o wsparcie dla 94 szkół podstawowych wnioskowały 54 organy prowadzące. Wsparcie w wysokości ogółem 1 147 742, 00 zł otrzymało 10 organów prowadzących. Trafi ono do 17 szkół województwa podlaskiego.